Projektledaren får Värdegrundspriset 2012

Tidningen Äldreomsorg har i år tilldelat Stanislaw Przybylski, initiativtagaren och ledaren till projektet "Animera göra livlig", 2012 års Värdegrundspris för hans arbete med animerad film och äldre.

Motiveringen löd: "Mottagaren av värdegrundspriset arbetar med ett osvikligt engagemang och en stark drivkraft för att åstadkomma förnyelse och förändring av äldres vardag. Genom att låta äldre vara med och utforma egna filmer har deras berättelser, talanger och kreativitet blivit synliga. Filmandet som en ny och oväntad aktivitet, berättande, att få lära sig något nytt, att känna gemenskap och se ett mål med skapandet leder till ökad självkänsla, välbefinnande och meningsfullhet. Filmprojektet visar att äldre kan och har resurser."

Prisutdelningen ägde rum 17 oktober 2012 på Äldreomsorgsdagarna i Stockholm. Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) delade ut priset.

Tidigare Värdegrundsprismottagare:

2011: Britta Schröder, sektorschef äldreomsorg och hälso- och sjukvård, norra Hisingen, Göteborgs stad
2010: Socialnämnden i Höörs kommun.

Tidigare: Emmaboda kommun, Piteå kommun, Bergmans gruppboende och dagverksamhet, Öckerö kommun, professor Lars Tornstam, Karriärstegen i Solna, hemrehabiliteringen i Östersunds kommun, Peter Westlund, fil.dr i samhällsplanering och författare, Hattstugan vård och utbildning AB, Gotland och Rönngården, Pajala kommun

IMG_1997
Äldreminister Maria Larsson delade ut värdegrundspriset på Äldreomsorgsdagarna

IMG_2004