Guldkornspriset finansierar spridning

Föreningen Eksjö Animation och projektet "Animera = göra livlig" blev 2012 utsedda till Arvsfondens Guldkorn. Utmärkelsen innebar förutom den stora äran även ett extra bidrag som är tänkt att användas till vidare spridning av projektets erfarenheter.

Denna hemsida kommer att vara en spridningsåtgärd föreningen vidtar för "Guldkornspengen". Den kommer att genomgå en ombyggnad och uppdatering i syfte att bli tydligare, tillgängligare och trevligare för alla de som finner idén bakom "Animera = göra livlig" intressant och värd att erbjuda till nya seniorer runtom i landet.

En viktig funktion denna webbplats kommer att fylla är att vara en källa med viktig information och kontaktuppgifter för den som vill initiera filmskapande med äldre personer i sin kommun/stadsdel/boende/träffpunkt.

hela filmen om kvinnan liten
Filmprojektet i Järfälla kommun kom till tack vare spridning av projekterfarenheterna från "Animera=göra livlig".