Besök i Ö-vik

hamn i Oernskoeldsvikstation i oernskoeldsvik

Nu ska seniorer i Västernorrland animera!
I samarbete med Scenkonstbolaget och Omsorgsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun kommer ett animationsprojekt att startas vid ett av kommunens äldreboenden. Med två unga filmskapare som handledare kommer en grupp seniorer att introduceras i den rörliga bildens magiska värld. Den första etappen blir Digitala historier - korta filmer gjorda med den äldres berättarröst och fotografier.

20101025260
Febrila förberedelser innan mötet kan börja

Måndagen 25 oktober hölls ett möte med representanter för äldreomsorgen, Scenkonstbolaget, Eksjö Animation, omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen i Örnsköldsvik. Mötet var väldigt intensivt och givande. Alla närvarande visade stor entusiasm och såg stora möjligheter för projektet i kommunen.

20101025262
Maria Lagerborg är animatör och filmpedagog som jobbar på Scenkonstbolaget i Sundsvall.

Nästa steg är en projektplan och kostnadsbudget. Förmodligen startar en grupp med digitala historier redan innan jul.

20101025266
Två unga filmskapare från Ö-vik med Maria Lagerborgs hjälp kommer att göra animation med seniorer

Samarbete med Nässjö

Under projektets tredje år kommer det att göras animation och rörlig bild med seniorer på andra ställen i landet än Eksjö. Ett samarbete med Nässjö kommun och Medborgarskolan har initierats. Tillsammans med bl.a. eleverna på estetiska programmet vid Brinellgymnasiet i Nässjö kommer seniorer i Nässjö att få prova på att skapa digitala historier.

Annkatrin och Anna
Annkatrin Lennartsson, Medborgarskolan och Anna Sundling, Nässjö Kommun, möte den 28/9 i Nässjö.

20101021254
Och desamma vid möte den 21/10.

Inspirationsmöte på Hälsohögskolan

Tisdagen 21 september deltog vi på ett inspirationsmöte på Hälsohögskolan i Jönköping. Temat för mötet var Äldre och aktivitet. Vi visade dokumentärfilmen om projektet Animera = göra livlig och den animerade filmen Dramat på Tuvan. De närvarande arbetsterapeuterna, fritidssamordnarna och anställda inom landstinget samt forskare från hälsohögskolan vill gärna samarbeta och utveckla animationsprojektet i länet. Vi kom bl.a. i kontakt med träffpunkt Hörnan i Huskvarna som var mycket intresserad av nya idéer för seniorer.

DSC_0229

DSC_0241

DSC_0228

DSC_0237