Efter förstudien

"Vi har fått tillbaka självförtroendet..." säger Birgit Johansson, en av pensionärerna som har gjort filmen: "Valsen går på Tuvan", efter premiären som ägde rum måndagen 22 oktober på Tuvehagens seniorboende i Eksjö. Läs mer om förstudien här.

Förstudie träff 3

Måndagen den 22 oktober 2007 visades pensionärernas första animationsfilm "Valsen går på Tuvan" i samband med en gala som ungefär ett 30 tal gäster är bjudna till. Läs mer om galan här.

Förstudie träff 2

Träffen nr 2 har nu ägt rum. Den var en ännu större succé än den första. Fler deltagare, mer aktivitet samt Smålands Tidningen på plats. Pensionärernas enorma kreativitet har satt krav på oss alla att omdefiniera begreppet "gammal". Läs mer om träff 2 i förstudien här.

Förstudie träff 1

Pilotprojektet startade 9/10 på Träffpunkt Tuvan i Eksjö. Antalet närvarande var 16 personer: 13 pensionärer, fritidssamordnaren Ritha Sundgren, animatören Teresa Glad och projektledaren Stanislaw. Läs mer om träff 1 i förstudien här.