Projektet på Hälsohögskolan

Vi presenterade projektet "Animera = göra livlig" för femte termins studerande vid Jönköpings Hälsohögskola, avdelning för rehabilitering. Läs mer...