Återträff

Återträff med deltagarna från i höstas. En del av projektmedel har beviljats! Därför träffades deltagarna från höstens pilotprojekt och projektledarna Stanislaw och Teresa på Tuvehagens Träffpunkt Tuvan för att informera om att vi snart sätter igång igen!