Projektet utses till Guldkorn

Bild

5 december 2012 mottog Teresa Glad, animatör och projektassistent, Arvsfondens Guldkorn 2012. Projektet "Animera = göra livlig" fick denna prestigefyllda utmärkelse för att det: "aktiverar och stimulerar äldre genom att bygga ett filmprojekt och animeras. Animera = göra livlig har tydligt visat att människor känner livsglädje och välbefinnande när de får ge uttryck för sina inneboende resurser…"

Prissumman 50 000 kronor ska användas för att ännu mer effektivt sprida projektet och dess budskap.