Dramat i fullmäktige

28/1 2010 presenterade Stanislaw projektet "Animera = göra livlig" på Eksjö Kommuns fullmäktigesammanträde.

Uppsatsen klar!

Studenterna vid Hälsohögskolan i Jönköping - Lena Andersson och Jenny Dahlin presenterade sitt examensarbete igår.
De fick möjligheten att skriva sina kandidatuppsatser inom området "äldre" på temat: "Hur påverkas äldres livskvalitet av att kreativt arbeta mot ett gemensamt mål?". Vi ville gärna ha det undersökt ur vetenskaplig synvinkel. Studenterna har baserat sina uppsatser på intervjuer med de äldre som har varit delaktiga i projektet. Jenny och Lena formulerade om uppsatsämnet till "Deltagarnas upplevelse av kreativ aktivitet i filmprojektet ”Dramat på Tuvan”. "Syftet med studien var att beskriva de äldre deltagarnas upplevelse av filmprojektet ”Dramat på Tuvan”. Urvalsgruppen i studien var alla de äldre som deltagit i filmprojektet samt bott på det serviceboende där projektet pågått. Lämplighetsurval användes som urvalsmetod." - står det i inledningen till uppsatsen.

20100118091
På bilden: Jenny Dahlin och Lena Andersson presenterar sin kandidatuppsats om projektet "Animera = göra livlig". Till höger sitter opponenterna.

I slutsatsen läser vi: "Studien visar att deltagarna i projektet ”Dramat på Tuvan” har upplevt hälsa och ökat välmående under och utanför filmprojektet. Faktorer som bidrar till en hälsobringande aktivitet är att den har ett mål, är intressant, ny och att alla kan bidra med det de kan efter egna förmågor. Deltagarna upplevde också att det sociala samspelet, delaktighet, gemenskap samt att få synas i samhället var oerhört viktiga faktorer för hälsan. Projektet har givit deltagarna glädje och en känsla av stolthet."

Besök på Torpa

Nu börjar en intensiv period i projektet "Animera = göra livlig". Filmen som seniorerna på Tuvan i Eksjö gjort ska spridas och inspirera andra äldreboenden.
I går var Teresa och jag, Stanislaw, och hälsade på på seniorboendet Torpa i Jönköping. Vi var gäster på den s.k. måndagsklubben och fick möjligheten att visa "Dramat på Tuvan".
Publiken bestod av ca 30 äldre. De var nyfikna och intresserade. Många hade kommentarer på själva filmen, t.ex. att rörelserna i den var så mjuka, att man hade kunnat tro att det skulle vara mycket stelare.
En allmän åsikt var att Tuvangänget måste ha haft roligt under filmproduktionen och Torpaborna ville genast sätta igång med en egen animerad film. Men ingen tjuvdrama, det ska vara Kärlek på Torpa, sa en av seniorerna.
Det var ett mycket givande besök. Boendevärden Susanne tyckte filmskapandet lät som något annorlunda och intressant. Den 22 februari träffar vi fritidskonsulenter i Jönköpings kommun. Vem vet, det kanske resulterar i ett samarbete.

DSC_0397
Stanislaw Przybylski tillsammans med pensionärerna på Torpa Seniorboende i Jönköping

Vi är med i Allt om Hjälpmedel

Hjälpmedelsinstitutet Hi har publicerat en artikel om vårt projekt. Klicka på bilden för att se artikeln.

Hi

Fler bilder från premiären

Här kommer fler bilder från premiärdagen 27 november 2009.

DSC_0581
Här rullas röda mattan ut.

DSC_0585
Så här såg det ut utanför biografen Metropol.

DSC_0599
Gästerna börjar anlända.
DSC_0600
Annette och Ritha har inte setts på länge.

DSC_0607
Marschallerna måste tändas - snart anländer filmstjärnorna!

DSC_0632
Kravallstaket kom i sista sekunden.

DSC_0649
Nu kommer de!

DSC_0690
Först ut ur bussen var Ulla-Britta Hydén med sin kavaljer Anton Lamme från Eksjö Gymnasium.

DSC_0700
Ulla Johansson fick följe utav Tobias Larson.

DSC_0711
"Prinsparet" - Rut Johansson och Dag Petersen.

DSC_0717
Allan Fagerström och Linda Andersson.

DSCF0307
Birgit Johansson fick hjälp av Jennifer Butts.

DSC_0732
Bernt Davidson och Paula Juric.

DSCF0309
Bror Jansson och Alexandra Aronsson.

DSCF0310
Ingvar Josefsson i sällskap av Sara Mikaelsson.

DSCF0311
Karin Wahlsten och Karin Åberg.

DSCF0312
Rörda Janne Andersson och Carolina Henriksson.

DSCF0313
Naemi Gustafsson med sin kavaljer Morgan.