På Landstingets hemsida

lj-skaermdump

Så här ser det ut på Landstingets hemsida. Klicka på bilden för att besöka webbplatsen om det nya projektet Animation med äldre i Jönköpings län.

Nytt projekt har startat

Det treåriga projektet "Animera = göra livlig" är nu avslutat, men idén att göra animerad film med äldre lever vidare under nya former och på nya platser.

I december 2011 beviljades Landstinget i Jönköpings län 1,2 miljoner kronor av Statens Kulturråd till ett utvecklingsprojekt "Animation med seniorer". Projektet kommer att pågå hela 2012 och en del av 2013.
Äldre i flera olika kommuner i Jönköpings län kommer att få möjlighet att skapa film och samtidigt kommer nya animatörer, kulturarbetare, filmare utbildas i just "animation med äldre".
Målet är att det ska kunna erbjudas liknande aktiviteter för seniorer i Jönköpings län och att det ska kunna finansieras även efter projekttidens slut.

Mer information om det nya projektet på Landstingets hemsida.

Intresserade kan redan nu kontakta Stanislaw, koordinatorn för projektet i Jönköpings län.

Äldre dam animerar