Linköpings universitet

snack

Den sista begivenheten för 2010 i projektet Animera = göra livlig var mitt och Teresas besök på Linköpings Universitet. Vi blev inbjudna dit av Annika Tagizadeh Larsson som arbetar med forskning kring äldre och åldrande.

delar ut material

Vi föreläste om projektet, visade filmerna Valsen går på Tuvan, Dramat på Tuvan, dokumentären Animera = göra livlig samt Digitala historier gjorda av Eksjös seniorer. En av åhörarna sa efter föreläsningen att trots att hon aldrig funderat på att jobba med äldre så hade vi med vårt föredrag berört någonting i henne. "Vem vet?" sa hon. Det kändes som ett gott betyg. Efter föredraget fick vi nöjet att besöka Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande och deras lokaler där vi fick träffa andra som jobbar med forskning i detta ämne.