Seminarium i Almedalen

Kan samhällets syn på äldre förändras när 90-åringar skapar animerad film?


Lördag 5 Juli 2014
Seminarium 1: 10-12
Seminarium 2: 14-16
Plats:
Scandic Visby, Engströmska rummet

Vårt samhälle tenderar att se de äldre som ett problem. Projektet "Animera=göra livlig" såg istället deras potential. 90-plussare med funktionsnedsättningar engagerades i arbete med animerad film. Kan det bidra till en annorlunda syn på äldre och deras roll i samhället?


Kopplingen äldre-animation kan verka lite otippad men de äldre själva vittnar om att skapandet av animerad film påverkar deras välbefinnande positivt. När animerade filmer gjorda av seniorer visas sedan i TV och på filmfestivaler utmanas samhällets syn på äldre som en ”förbrukad resurs”. Vi bjuder in till en diskussion utifrån de samhällsfrågor kring äldre och åldrande som projektet väcker: är vår syn på äldre och deras roll i samhället helt fel? På vilket sätt kan skapande av animerad film bidra till en förändring? Vi kommer att visa både animerade och dokumentära filmer av och med äldre som manar till såväl skratt som gråt och förhoppningsvis leder till en livlig och givande diskussion.

Medverkande:
Stanislaw Przybylski, moderator föreläsare, Eksjö Animation.
Teresa Glad, moderator föreläsare, Eksjö Animation.