Filmerna från Nässjö, Mötesplatsen Brinellgatan 2


Dessa fyra filmer är skapade av seniorer på Mötesplatsen Brinellgatan 2 i Nässjö i en studiecirkel vid Medborgarskolan, under ledning av Hellin Karlsson, elev på Brinellgymnasiet i Nässjö.