tillbaka

Syftet med förstudien var att testa om och hur projektet skulle starta. Vi ville se om pensionärerna överhuvudtaget ville delta i ett sådant projekt. Vi presenterade animationens möjligheter för dem. Det var av enorm betydelse att de fick prova på att animera för att kunna avgöra om en sådan aktivitet är givande, på vilket sätt och i vilken form de ville arbeta med det och om de ville fortsätta med det i det långa projektet. Under förstudiens förlopp lärde vi känna varandra, varandras förutsättningar, förmågor och potential. Utifrån detta kunde projektet planeras och läggas upp. Förstudien var projektet i miniatyr, ett test för såväl pensionärerna som animatörerna. Dessutom var det ett utmärkt tillfälle att rikta samhällets uppmärksamhet mot de äldre. Det gav oss möjligheten att visa en grupp pensionärer som är intresserade av att delta i en ny aktivitet, vara kreativa, visa upp sina talanger och dela med sig av sina tankar, känslor och berättelser.


Förstudien bestod av tre träffar med pensionärerna på Träffpunkten Tuvan vid seniorboendet Tuvehagen i Eksjö. Alla som ville delta var välkomna. Förstudien genomfördes av Stanislaw Przybylski - projektledaren och Teresa Glad - projektassistenten och animatören samt Ritha Sundgren - träffpunktens samordnare. Ekonomiskt stöd beviljades av Eksjö Kommuns sociala sektor - socialchefen Stefan Elm.Läs mer om förstudien genom att klicka på affischerna i sidofältet.
Se en dokumentär om förstudien under fliken filmer/Tuvan i huvudmenyn.