tillbaka

Metodik


På vilket sätt projektet genomförs bestäms tillsammans med de äldre. Projektledaren och handledaren Stanislaw Przybylski har genom sitt arbete inom äldreomsorgen skaffat sig en viss kunskap om hur man bemöter äldre människor. Nyckelordet är respekt. Man måste bemöta de äldre som man själv vill bli bemött men det gäller att ta hänsyn till att de fungerar lite annorlunda än unga. Äldre orkar inte lika mycket, lider av olika sjukdomar och blir trötta snabbt. Ska man engagera dem i en ny aktivitet måste man tänka på att det inte ska bli för mycket. Då kan de bli skrämda och hellre låta bli att delta än känna att de inte orkar. Därför bestämdes det att våra animationsträffar skulle äga rum en gång i veckan. En annan faktor man måste tänka på är att många äldre kan ha mycket att göra i veckan - de kanske deltar i gudstjänst, bingo eller rehabilitering. Äldre kan ha svårt att ändra på rutiner och därför var det viktigt att animationsträffarna skulle bli en veckovis återkommande aktivitet samt falla på en dag då inga andra aktiviteter erbjuds på träffpunkten.Animation är en tids- och tålamodskrävande process. Det går inte att kräva av de äldre att de ska göra hela arbetet själva. Man måste hjälpas åt. Det de gör kan verka löjligt lite för oss unga men för dem är det en enorm bedrift att till exempel animera en enda rörelse. Man kan inte stressa eller skynda på äldre för då tappar de bara lusten. Man måste komma ihåg att många av de har ett lågt självförtroende som dessutom försämras ytterligare av diverse funktionsnedsättningar. Man måste ge dem den tid de behöver för att klara av en uppgift - särskilt om det är något de aldrig tidigare gjort. Däremot kan man bli bra överraskad hur snabbt vissa kan klara av uppgifter de alltid varit duktiga på och sådant måste man utnyttja och ta tillvara.Vi lär oss hela tiden. En träff är inte den andra lik. En dag är de äldre piggare, en annan dag är de allmänt trötta och orkar mindre. Att visa en animerad långfilm kan verka som en god idé men för många kan det bli för mycket åt gången. En mycket bättre lösning kan vara att visa fler kortfilmer istället. Vi har lärt oss att korta, konkreta aktiviteter föredras framför långdragna, enformiga eller alltför abstrakta. Ännu mer annorlunda är det att arbeta med demenssjuka. Där gäller "glädje för stunden". Demenssjukdomar förknippas oftast med minnesförlust men de kan också innebära svårigheter i att hitta, tänka abstrakt, tolka sinnesintryck, förstå sammanhang. Våra träffar på servicehuset Marieberg består därför av sådana aktiviteter som kan sysselsätta de äldre här och nu utan att de måste minnas den föregående träffen eller tänka på den kommande.