snabblänkar: förstudien genomförande metodik forskning


"Animera = göra livlig" var ett treårigt sociokulturellt konst- och filmprojekt. Initiativtagaren och projektledaren Stanislaw Przybylski är animatör utbildad vid Konstfack samt omvårdare inom hemtjänsten. Projektets fokus låg på äldre personer med diverse funktionsnedsättningar och grundtanken var att de skulle aktiveras och uppmärksammas genom att skapa animation. Projektets titel visar en koppling mellan animation som ett sätt att skapa rörliga, levande bilder och det enorma behovet av en frisk pust av liv, kreativitet och självkänsla hos äldre med funktionsnedsättningar. Projektets huvudman var föreningen Eksjö Animation och huvudfinansiären var Allmänna Arvsfonden.

Projektidén föddes när projektledaren genom sitt arbete inom äldreomsorgen kom i kontakt med "Träffpunkt Tuvan" vid seniorboendet Tuvehagen i Eksjö. Där brukade en grupp pensionärer träffas för att arbeta kreativt. Det ökar deras välbefinnande och sätter guldkant på deras vardag. Stanislaw ville koppla samman sina två yrken - animatör och omvårdare - och ta tillvara de äldres dolda talanger.

Första steget var att genomföra en förstudie hösten 2007. Om denna kan Du läsa här.

Projektets första del pågick under 2008-2009. Den bestod av veckoträffar med äldre vid seniorboendet Tuvehagens träffpunkt “Tuvan” i Eksjö samt servicehuset Marieberg i Eksjö. Handledare var animatörer från föreningen Eksjö Animation: Stanislaw Przybylski och Teresa Glad. Målet var en animerad kortfilm skapad av seniorerna själva.

Med början maj 2008 och slut december 2009 deltog de äldre i hela filmproduktionen från idé och manus till det färdiga verket. Filmen de skapat blev 13 minuter lång och fick titeln "Dramat på Tuvan". Deltagarna fick själva bestämma över filmens innehåll och hur den skulle utformas. De fick tillverka allt det material som de sedan animerade. Animatörerna Stanislaw, Teresa och Fredrik Andersson handledde samt hjälpte till med tekniken och den tålamodskrävande animerings- och redigeringsprocessen.

En storslagen premiär av Dramat på Tuvan ägde rum på Biograf Metropol i Eksjö den 27 november 2009. 2011 visades filmen i Sveriges Television tillsammans med en dokumentärfilm om projektet.

Vill du veta mer om hur det såg ut på premiären, klicka här.

Under första halvåret 2010 visades filmen på äldreboenden, träffpunkter för seniorer i Jönköpings län i syfte att inspirera till liknande satsningar för äldre.

2010-2011 genomfördes den andra delen av projektet. Då spreds våra erfarenheter i hela Sverige. Animation och digitala historier med äldre gjordes i bl.a. Nässjö, Huskvarna och Örnsköldsvik.

Vill du veta mer om hur vi arbetat med äldre i projektet klicka här.

Projektets syften var:
Projektets mål var att visa exempel för dem som arbetar med fritidsaktiviteter för seniorer. Animation, rörlig bild, digitala historier, film - allt detta kan introduceras i äldreomsorgen och det behöver inte kosta mycket. En annan viktig tanke som projektet ville förmedla var att kultur måste oftare komma ut till äldre eftersom äldre själva många gånger inte orkar ta sig till kulturaktiviteter. Vi gav ut en inspirationsbok "Animera med äldre" som vänder sig till den som vill arbeta med animation, film och seniorer.

I samarbete med Studieförbundet vuxenskolan har vi även gett ut en handbok Digitala historier 60+.

Projektet har även resulterat i en samlings-DVD med både filmen Dramat på Tuvan av seniorerna i Eksjö och dokumentären "Animera=göra livlig" av David Sandberg.

Projektet genomfördes i nära samarbete med äldreomsorgen i Eksjö Kommun, Nässjö kommuns omsorgsförvaltning, Jönköpings kommun, Örnsköldsviks kommun, Medborgarskolan, Studieförbundet vuxenskolan, NBV, Demensföreningen Eksjö samt i samråd med DHR Eksjö.

Det treåriga projektet avslutades i oktober 2011. Vi fortsätter arbeta med animerad film och äldre på nya platser och under nya former, bl.a. tillsammans med Film Stockholm. I december 2011 fick Landstinget i Jönköpings län 1,2 miljoner kronor av Statens Kulturråd för att utveckla animation med äldre i länet. Projektidén fortsatte under ett nytt namn "Animation med seniorer i Jönköpings län" som en del i satsningen Kultur för äldre och pågick under hela 2012 och en del av 2013. Med Kulturrådets nya projektmedel för 2014-2015 arbetar man strategiskt på regionnivå med att utveckla animation för och med äldre i Jönköpings län.

För att läsa mer om det pågående utvecklingsarbetet i Jönköpings län klicka här.

I oktober 2012 fick initiativtagaren och projektledaren Stanislaw Przybylski Tidningen Äldreomsorgs Värdegrundspris för sitt arbete med animation och äldre.

I december 2012 blev projektet Animera = göra livlig belönat med Arvsfondens Guldkorn.


Sidan uppdaterad senast: 2014-08-12