10 år! 2007–2017

"Animera = göra livlig" var ett filmprojekt initierat 2007 och lett av Stanislaw Przybylski Linder, animatör utbildad vid Konstfack som då även jobbade i hemtjänsten.

 

Projektets målgrupp var äldre personer med funktionsnedsättning och grundtanken var att de skulle skapa animerad film tillsammans med professionella animatörer. Projektets titel visar en koppling mellan animation som ett sätt att skapa rörliga, levande bilder och det enorma behovet av en frisk fläkt av liv, kreativitet och självkänsla hos de äldre.

 

Slutresultatet blev en animerad kortfilm skapad från ax till limpa av de äldre. Filmen "Dramat på Tuvan" har visats i SVT.

 

Projektet utsågs till Arvsfondens Guldkorn 2012.

 

Sedan 2012 har Stanislaw drivit flera liknande projekt i olika delar av landet. Under 2017 pågår ett nytt filmprojekt med äldre i Ekerö kommun, Stockholms län.

Boken

available soon

English version

Epub  /  PDF

svenska

Epub  /  PDF

I oktober 2017 är det 10 år sedan Stanislaw startade projektet "Animera = göra livlig". Detta firar vi med både en ny upplaga av boken "Hur man kan animera med seniorer" i e-format och en översättning till engelska: "How to animate with the elderly".

Du kommer snart kunna ladda hem båda böckerna på bl.a. iBooks och direkt här som en Epub eller en pdf.

 

Läs mer om hur det ursprungliga projektet startade 2007 här.

Boken är gratis men du kan donera en frivillig summa som ett bidrag till att fortsätta hålla projektet och denna hemsida levande.

 

Film

Här kan du se filmen som seniorerna på Tuvan i Eksjö gjorde tillsammans med animatörer från föreningen Eksjö Animation - "Dramat på Tuvan"

Du kan se fler filmer gjorda med äldre på Vimeo.

Kontakt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.