Forskning om projektetFör att utvärdera projektet anlitade vi arbetsterapistudenter vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Den första studentgruppen att arbeta med projektet var Lena Andersson och Jenny Dahlin. De skrev sin kandidatuppsats under titeln: "Deltagarnas upplevelse
av kreativ aktivitet Filmprojektet ”Dramat på Tuvan”.

Den andra uppsatsen skrevs 2011 av Sandra Dahlgren och Nadia Jamal, även de blivande arbetsterapeuter. Deras C-uppsats heter: "På vilket vis skapandet av animations- projektet kan upplevas som menings- fullt bland äldre".

Uppsats 1 - Lena Andersson och Jenny Dahlin 2010

Uppsats 2 - Sandra Dahlgren och Nadia Jamal 2011