DVDFör närvarande går det inte att köpa DVD-er med filmer från projektet.

Se filmer gjorda av och med äldre på projektets YouTube-kanal.

damerna_cafe